Chính sách bảo mật

Cập nhật lần cuối: ngày 17 tháng 04 năm 2023

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng thông tin đó được bảo mật, an toàn và được sử dụng đúng mục đích.

Thông tin thu thập và sử dụng

KenhTech.com có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, hoặc thực hiện các giao dịch trên trang web.

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cụ thể đã được thông báo cho bạn và chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp được quy định bởi pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của KenhTech.com.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Chúng tôi cũng cam kết duy trì bảo mật thông tin cá nhân của bạn trong suốt quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin.

Quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web KenhTech.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ trên trang web của chúng tôi.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cập nhật ngày hiệu lực của chính sách. Vui lòng kiểm tra trang web KenhTech.com thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về chính sách bảo mật của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: