Chính sách Cookie

Trang web https://kenhtech.com/ sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn và tối ưu hóa dịch vụ của chúng tôi. Chính sách Cookie này giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự.

1. Cookie là gì?

Cookie là những tệp nhỏ chứa thông tin mà một trang web sử dụng để theo dõi các lần truy cập. Thông tin này có thể bao gồm các chi tiết về cách bạn sử dụng trang web, thông tin về thiết bị và trình duyệt mà bạn đang sử dụng, cũng như thông tin tùy chỉnh và ưu tiên chung.

2. Cách chúng tôi sử dụng Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie với mục đích:

  • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Cookie giúp chúng tôi nhớ các lựa chọn và tùy chỉnh của bạn, cung cấp các tính năng và nội dung phù hợp với nhu cầu và quan tâm của bạn.
  • Phân tích và nâng cao dịch vụ: Cookie giúp chúng tôi hiểu cách trang web của chúng tôi được sử dụng và tương tác, cho phép chúng tôi nâng cao dịch vụ và tạo ra nội dung hấp dẫn hơn.

3. Quản lý Cookie

Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn quản lý cookie thông qua cài đặt của trình duyệt. Bạn có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa cookie. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối hoặc xóa cookie, điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng và hiệu suất của trang web.

4. Cập nhật Chính sách Cookie

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Cookie này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web này.

5. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi.